Spelregels aanvragen uitdaging

De Midden-Groningse Uitdaging maakt veel mogelijk maar niet alles. Hieronder vindt je de belangrijkste spelregels. Lees deze door voordat je een aanvraag indient:

  • De indiener van de uitdaging is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk
  • De indiener beschikt over onvoldoende (financiële) middelen om de uitdaging zelf op te lossen
  • De ingediende uitdaging is gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit in de regio Midden-Groningen
  • Je kunt alleen een uitdaging indienen ten behoeve van een toekomstige gebeurtenis
  • De Midden-Groningse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. De aanbieder helpt in natura. Er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief
  • Er mag geen sprake zijn van een exploitatietekort bij het maatschappelijke initiatief dat een aanvraag doet
  • De Midden-Groningse Uitdaging besluit uiteindelijk over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit
  • De Midden-Groningse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches extern te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt

Pin It on Pinterest

Share This