Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI)

Naam Stichting Midden-Groningse Uitdaging
Kamer van koophandel 63 45 99 57
rsin 85 52 45 657
Contactgegevens Bezoekadres

A. Plesmanlaan 6

9615 TH  KOLHAM

Email: info@middengroningseuitdaging.nl

Doelstelling Stichting Midden-Groningse Uitdaging, actief in de gemeente Midden-Groningen, heeft statutair als doel:

 • In Midden Groningen structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied, met name voor mensen in een kwetsbare positie
 • Daarbij daagt de stichting het bedrijfsleven uit om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen
 • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
Beleid(splan) De intentie van bedrijven om maatschappelijk betrokken te ondernemen ligt in de eerste plaats bij de ondernemer zelf. De Midden-Groningse Uitdaging biedt hen de kans om invulling te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Door het creëren van een wij-gevoel en het brengen van succesverhalen haakt de Midden-Groningse Uitdaging in op de al aanwezige intentie en maakt ondernemers enthousiast. Zo raken zij gemotiveerd om deel te nemen aan de Midden-Groningse Uitdaging.

 

De Midden-Groningse Uitdaging zorgt voor een betere leefomgeving door:

 • De sociale structuur en maatschappelijke samenhang in de gemeente Midden-Groningen te versterken
 • Onbenutte capaciteit bij bedrijven beschikbaar te stellen (Menskracht, Materialen en Middelen)
 • Persoonlijke verbindingen te leggen (mensen die elkaar kennen werken graag samen)

Zie verder www.middengroningseuitdaging.nl

Bestuurssamenstelling
 • Voorzitter: de heer Wout de Boer
 • Secretaris: de heer Koop Kamminga
 • Penningmeester: de heer Frits Ronda
 • Lid: mevrouw Ingrid Drenth
 • Lid: de heer Ko Henneman
Beloningsbeleid Het bestuur ontvangt geen vergoeding

Pin It on Pinterest

Share This