Bestuur

Het bestuur van de Midden-Groningse Uitdaging is verantwoordelijk voor de uitvoering van onze missie en voor het aansturen van de manager. Het bestuur vertegenwoordigt de lokale stichting waar mogelijk en betrekt actief andere bedrijven als founder, steunbeer of ondersteuner.

Leden Bestuur

Voorzitter Wout de Boer Architectenburo Wout de Boer
Secretaris vacature  
Penningmeester Jan de Rover Newthex
Lid Ko Henneman Noorden Duurzaam

Matchgroep

Aanvragen van stichtingen, verenigingen, comités en buurtgroepen worden besproken tijdens een Matchgroepoverleg. In de Matchgroep zitten ondernemers / werkgevers die beschikken over een groot en gevarieerd netwerk. Zij zetten hun contacten in en ondersteunen in de invulling van een hulpvraag. De Matchgroep komt vier keer per jaar bijeen om de nieuw binnen gekomen aanvragen en ontwikkelingen te bespreken.

Leden Matchgroep

Huib Dekkers Dekkersnest 
Inge O’Brien-Clabbers Gasterra
Freddy Huizeling Monuta
Ruth Koppers Ontwerpburo-RIK
Hans Pesman Triacc Adviseurs & Accountants

Adviesgroep

De Adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld en gemeentelijke overheid. Zij adviseren het bestuur over belangrijke maatschappelijke trends die om aanpak vragen.

Leden Adviesgroep

Arno Veldboom Cosis
Peter Verschuren Gemeente Midden-Groningen, wethouder Participatie & Inkomen, Jeugd
Ids Dijkstra Kielzog
Adriana Jaarsma Kwartier Zorg & Welzijn
Henk Lambeck Lefier
Peter Scheij Rabobank Stad en Midden Groningen
Ernst de Klerck ZINNZorg

Operationeel team

Ons operationeel team is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Leden operationeel team

Manager Irma van der Meij-de Haan MeHa advies en ondersteuning
Communicatie adviseur Hendrik Jan Tjoelker Tekst voor Zaken
Fotograaf Jaap Meijer  
ICT ondersteuning / webmaster Maarten Kluit Sonad
Vormgever Edu Wagtelenberg  
Algemene ondersteuning Wouter Nieuwhoff  

Comité van Aanbeveling

Frans Musters voorzitter raad van bestuur Kracht van Groningen
Harm Post professioneel toezichthouder en commissaris
Sieger Dijkstra ondernemer

Pin It on Pinterest

Share This