Een simpel en ijzersterk concept

De formule van De Uitdaging is simpel en sterk. De Uitdaging heeft zich dan ook duidelijk bewezen en spreidt zich in razend tempo uit over heel Nederland.

Gerda Geurtsen is de oprichtster van de eerste Uitdaging in Nederland: de Arnhemse Uitdaging. Dat was in 1999. Momenteel zijn er al 65 lokale Uitdagingen, die als zelfstandige stichtingen opereren binnen de Nederlandse Uitdaging, een coöperatie waarvan Geurtsen directeur is. De Nederlandse Uitdaging verbindt en ondersteunt de Lokale Uitdagingen.

Foto Irma naast logo

Toegevoegde waarde voor alle partijen

De Nederlandse Uitdaging en alle lokale Uitdagingen delen één missie:

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stimuleren én organiseren om de leefkwaliteit van mensen te verbeteren

MBO dient daarbij te leiden tot toegevoegde waarde voor alle partijen.

Er zijn veel mensen die hulp kunnen gebruiken en heel veel mensen die hulp willen geven. Wanneer ze elkaar hebben leren kennen, willen mensen graag samenwerken. De Uitdaging legt verbindingen tussen  mensen van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo versterkt De Uitdaging de sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie op gemeentelijk niveau.

Het bedrijfsleven kan een grote rol spelen in het vergroten van de lokale leefbaarheid. De combinatie van deskundigheid, ervaring, creativiteit, middelen en praktische doelgerichtheid is bij geen enkel segment in de samenleving zo sterk. Als bedrijven zich maatschappelijk inzetten is de impact groot en betekent dat een sterke verbetering van het maatschappelijk welzijn.

Werkwijze

Maatschappelijke organisaties kunnen hun verzoeken voor materialen, middelen en menskracht bij de Midden-Groningse Uitdaging indienen. Manager Irma van der Meij-de Haan verzamelt al deze aanvragen. Als een ondersteuningsverzoek voldoet aan de spelregels wordt deze voorgelegd aan de Matchgroep. Hier wordt gekeken welk bedrijf in hun netwerk kan worden uitgedaagd om te zoeken naar een oplossing.

Naast verzoeken van maatschappelijke organisaties krijgt de Midden-Groningse Uitdaging ook regelmatig een aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijke betrokkenheid willen vormgeven door kennis en materialen ter beschikking te stellen. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Gebruikte goederen worden aangeboden via de Spullenbank. Voor het aanbieden van kennis wordt gewerkt met een Kennisbank.

Pin It on Pinterest

Share This