Bestuur Midden-Groningse Uitdaging weer compleet

Twee nieuwe bestuursleden hebben de handschoen opgepakt en versterken sinds deze maand het bestuur van de Midden-Groningse Uitdaging. Half december is het nieuwe bestuur voor het eerst in vergadering bijeengekomen. Van links naar rechts: Koop Kamminga (secretaris), Ko Henneman (nieuw bestuurslid), Ingrid Drenth (nieuw bestuurslid), Wout de Boer (voorzitter) en Heiko Leugs (penningmeester).

Scroll naar boven