Hulp bij het omvormen van de stichting naar stichting en vereniging

Stichting jeugdwerk is bezig met een omvorming naar dorpshuis. Het pand is eigendom van de stichting. Wij hebben deskundige kennis nodig bij het maken van keuzes hoe de omvorming juridisch en fiscaal tot stand te brengen. Het gebouw Pand404 in een BTW plichtige stichting onderbrengen? Stichting jeugdwerk als huurder en verder als vereniging jeugdwerk Harkstede

Scroll naar boven