1000 Deuren Open-actie koppelt vraag en ondersteuning

Ondersteuningsvragen van maatschappelijke organisaties op een andere manier invullen. Met de 1000 Deuren Open-actie koppelt de Midden-Groningse Uitdaging drie van deze vragen aan ondernemers en mensen in een kwetsbare situatie. De maatschappelijke organisatie dient een ondersteuningsvraag in bij de Midden-Groningse Uitdaging. De Midden-Groningse Uitdaging zoekt vervolgens een ondernemer die bijvoorbeeld nieuwkomers in Nederland of mensen met een lichte lichamelijke of psychische beperking wil begeleiden in de uitvoering van deze vraag.

Deze match bereikt zo meerdere doelen. Ten eerste maken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kennis met het arbeidsproces. Ten tweede ervaren werkgevers hoe het is om mensen uit kwetsbare groepen als medewerker in te zetten. Tenslotte zien deelnemende vrijwilligersorganisaties een anders lastig te realiseren wens in vervulling gaan.

Scroll naar boven