Kennisbank, Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Ondersteunen achteroprakende kinderen

Omschrijving

Kinderen die achterop raken op school helpen met extra taal- en rekenlessen. Die extra lessen worden op zondagochtend gegeven.

Er is behoefte aan:

  • Schriften
  • Rekenboeken voor de groepen 6 t/m 8
  • Kast
  • Didactische en rekenkundige ondersteuning

De aanvraag wordt gecoördineerd door de manager Midden-Groningse Uitdaging.

Match informatie

Aanvraagdatum 07-11-2017