Spullenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Nieuwe locatie gezellig maken

Omschrijving

Een vrijwilligersorganisatie is op zoek naar accessoires om hun nieuwe locatie gezelliger te maken. Tussen ingebracht aanbod van een gulle aanbieder vinden zij o.a. schilderijen, vazen en serviesgoed. Een goed afsluitbare afvalbak en enkele ventilatoren die de hete draaglijker maken voltooien hun behoefte.

Match informatie

Aanboddatum 10-07-2018