Kennisbank
Vraag / Aanbod
Status: open

Accountantsverklaring verantwoording gelden

Omschrijving

Een stichting zoekt een accountant voor het meewerken aan een accountantsverklaring.

Voor uitbreiding van het dorpshuis heeft een stichting via destijds nog de gemeente Slochteren NAM-gelden ontvangen. Bij de verantwoording van de ontvangen gelden en de besteding er van dient de stichting een accountantsverklaring c.q. controle verklaring te geven.

Match informatie

Aanvraagdatum 24-07-2018