Adviesgroep

De Adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit het maatschappelijke veld en gemeentelijke overheid. Zij adviseren het bestuur over belangrijke maatschappelijke trends die om aanpak vragen.

Leden Adviesgroep

Rob Brunekreeft CSG Rehoboth
Peter Verschuren Gemeente Midden-Groningen, wethouder Participatie & Inkomen, Jeugd
Wim Smit Gemeente Midden-Groningen, combinatiefunctionaris
Ids Dijkstra Kielzog
Kwartier Zorg & Welzijn
Yvonne van Cooten Lefier
Peter Scheij Rabobank Stad en Midden Groningen
Jan Wilts ZINNZorg