Toegevoegde waarde voor alle partijen

De Nederlandse Uitdaging en alle lokale Uitdagingen delen één missie:

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stimuleren én organiseren om de leefkwaliteit van mensen te verbeteren

MBO dient daarbij te leiden tot toegevoegde waarde voor alle partijen.

Er zijn veel mensen die hulp kunnen gebruiken en heel veel mensen die hulp willen geven. Wanneer ze elkaar hebben leren kennen, willen mensen graag samenwerken. De Uitdaging legt verbindingen tussen  mensen van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo versterkt De Uitdaging de sociale structuur en daarmee de maatschappelijke cohesie op gemeentelijk niveau.

Het bedrijfsleven kan een grote rol spelen in het vergroten van de lokale leefbaarheid. De combinatie van deskundigheid, ervaring, creativiteit, middelen en praktische doelgerichtheid is bij geen enkel segment in de samenleving zo sterk. Als bedrijven zich maatschappelijk inzetten is de impact groot en betekent dat een sterke verbetering van het maatschappelijk welzijn.