Toegevoegde waarde voor alle betrokkenen

Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) werkt een bedrijf mee aan een betere leefbaarheid in de eigen regio. Daarnaast voegt MBO ook waarde toe aan de onderneming zelf.

 

Voordelen voor bedrijven
De Midden-Groningse Uitdaging biedt bedrijven een prachtige kans om lokaal te netwerken en maatschappelijke betekenis te geven aan de onderneming. MBO levert u of uw medewerkers tal van nieuwe ontmoetingen en ervaringen op en biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden in een andere context. Maatschappelijk Ondernemen versterkt bovendien de reputatie en het imago van uw bedrijf, producten en merken. MBO komt dan direct ten goede aan de positie op de consumenten- en arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen bijdragen aan MBO met hun:
• Expertise
• Menskracht
• Middelen
• Netwerk
• Geld

MBO heeft het meeste effect als de activiteiten onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Het draait daarbij om het vinden van een duurzame balans tussen economische en sociale belangen gekoppeld aan de missie en visie van de ondernemer of organisatie.

Vormen van MBO:
• Bestuur en management (tijdelijk invullen van c.q. adviseren over bestuursfunctie bij een stichting of vereniging)
• Adviseren (zoals financieel advies, marketingplan e.d.)
• Trainingen geven (van cursussen, workshops of trainingen)
• Inzet van extra werkkrachten
• Mentoring en coaching (b.v. van allochtone vrouwen, risicojongeren, scholieren)
• Bedrijfsmiddelen beschikbaar stellen (accommodatie, kantoormeubilair, computers, busjes, etc.)