Van armoede naar zelfredzaamheid

Dat is het thema waar de Nederlandse Uitdaging zich hard voor maakt dit najaar. De lokale Uitdagingen geven hier op een creatieve manier betekenis aan. De Midden-Groningse Uitdaging organiseert een Verwenmiddag, speciaal voor de mensen die dit het meeste kunnen gebruiken.

Het thema

De armoede in Nederland neemt toe, en de personen die hier mee te maken krijgen, hebben moeite met het voldoen aan ‘de norm’. Gevoelens van schaamte kunnen invloed hebben op de eigenwaarde. Wij vinden het belangrijk dat mensen inzien dat zij net zo veel meetellen als ieder ander.

De Verwenmiddag

De Verwenmiddag staat in het teken van persoonlijke aandacht. Hierbij valt te denken aan een nieuwe outfit, lekker eten en gezellig en zorgeloos samenzijn. Verder kunnen de volwassenen een professionele foto laten maken voor hun CV. Voor de kinderen is er een speciaal programma met leuke activiteiten.

De  Uitdaging

De Nederlandse Uitdaging is een initiatief van Gerda Geurtsen. De stichting is sinds 1999 actief en inmiddels bestaan er meer dan 65 lokale uitdagingen. Per gemeente worden verbindingen gelegd tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven.

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor het stimuleren en organiseren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon- en leef kwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.

De Uitdaging biedt een werkvorm aan “die werkt”!